Sorteerbaar afval

Sorteerbaar afval is afval dat onder de noemer restafval ons bedrijf binnenkomt. Over het algemeen zijn dit emballage- en verpakkingsmaterialen, afkomstig van bedrijven en kantoren. Daarnaast bevat deze stroom ook organisch afval uit kantines, horecabedrijven en kantoren. Dit bedrijfsafval wordt door ons na inname apart gesorteerd op nog te gebruiken stoffen.

Duurzame toepassing van sorteerbaar afval

Iedere afzonderlijke afvalsoort uit het restafval krijgt een nieuwe toepassing. Zo worden plastics, kratten, flessen en pallets schoongemaakt, omgesmolten en hergebruikt. Voedselresten, GFT afval en organisch afval krijgt via compostering een duurzame nieuwe toepassing.