Wanneer u gaat bouwen of slopen krijgt u te maken met verschillende soorten houtafval. Houtafval kan voor twee doeleinden gebruikt worden. Wanneer het hout nog in goede staat verkeert, kan het ingezet worden voor hergebruik. Wanneer het om verouderd hout gaat, is energiewinning via verbranding een optie. Visser ATR deelt houtafval op in drie categorieën.

A-hout, B-hout en C-hout

A-hout is niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout, dat veelal wordt gerecycled. Bij B hout gaat het om hout dat uitstekend dienst kan doen als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld pallets, klossen en spaanplaat. Wanneer het hout er zeer slecht aan toe is, wordt het gebruikt als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales. C –hout betreft behandeld en geïmpregneerd zoals bijvoorbeeld bielzen, tuinhout en afrastering paaltjes. Dit moet apart verwerkt worden en geldt een hoger tarief voor dan A en B hout.

Circulair hout

In 2016 zijn we, in samenwerking met TNO en andere partners, gestart met het project Circulair Hout. Doel hiervan is onderzoeken of het haalbaar is om op grote schaal van sloophout nieuwe deuren en kozijnen te maken. Dat is uiteindelijk gelukt: van sloophout (met name hardhout) maken we nieuwe (stel)kozijnen, deuren en andere producten.

Kozijnen, zaagresten, sloop/renovatie kozijnen, deuren, dorpels, trapleuningen, trappen, balken, planken etc., zijn zeer geschikt voor opwerking tot op nieuw te gebruiken hout. Hout mag geschilderd zijn. Kozijnen ontdoen we van glas, metalen, verf, ijzerwerk en verstorende stoffen. De meeste van deze afvalsoorten brengen we weer terug in de keten. Glas, metalen en ijzerwerk kunnen oneindig gerecycled worden en vinden hun weg als grondstof voor een nieuw product.

Het hout zagen en schaven we tot blank hout. De stukjes hout verlijmen, vingerlassen of lamineren we tot een te gebruiken stuk hout. Dat passen we toe in producten.

Kleine stukjes hout, beschadigde houtdelen en afvalhout wordt versnipperd en toegepast voor de productie van spaanplaat. Ook van spaanplaat maken we opnieuw spaanplaat. Zo kan hetzelfde stuk hout wel 4 tot 5 keer opnieuw worden toegepast. Met het steeds opnieuw toepassen van de grondstof, wordt de grondstof zoveel mogelijk behouden.

Pallets en residu

Pallets

Pallets brengen we naar Pallet-Centrale. Pallets worden hersteld met hout van andere pallets. Pallets of onderdelen van pallets die niet meer te gebruiken zijn, worden daarna spaanplaat. Ook wordt pallethout gebruikt voor het maken van meubels.

Residu hout

Restanten en kleine delen hout die niet meer toepasbaar zijn worden versnipperd en aangeleverd voor bio-energie. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding waarbij warmte vrijkomt. Deskundigen discussiëren over de duurzaamheid van bio-energie. Bij biomassa komt CO2 vrij, net als bij aardgas, olie en kolen. De gedachte bij biomassa is dat de CO2 die vrijkomt weer wordt opgenomen door groeiend bos of ander organisch materiaal. Door het ‘aangroeien’ raakt biomassa niet op. Het is een hernieuwbare bron, anders dan bij aardgas, olie en kolen. Vooralsnog is het, na hergebruik en toepassing in spaanplaat, voor een deel van de houtrestanten de minst belastende toepassing.

Inzamelen van houtafval

Visser ATR zamelt houtafval in via een afzetcontainer. U kunt daarbij kiezen uit verschillende maten variërend van 6 m³ tot 40 m³.

Op deze pagina staan de Afvalwijzers van de meest voorkomende afvalstromen. Op elke Afvalwijzer staat wat er wel en niet in de container mag en hoe de container aangeboden dient te worden. U kunt ze eenvoudig downloaden en opslaan.

Samenstellen en aanvragen
Zelf uw eigen afvalpakket samenstellen?

Door eenvoudig uw eigen afvalpakket samen te stellen bepaalt u zelf welke afvalstromen voor u belangrijk zijn. Neem contact met ons op en ontvang een offerte op maat.

Contact opnemen

Direct contact

Heeft u vragen over houtafval?

of bel de klantenservice 0517 - 418 552

Stuur ons online een bericht of bel 0517 - 418 552

Container huren Direct contact