Afval vormt een waardevolle bron voor nieuwe grondstoffen en materialen. Wij hebben samen met ons zusterbedrijf Sortiva alle faciliteiten in huis om van afvalstromen nieuwe grondstoffen te maken. Van het sorteren, recyclen, ver- en bewerken tot het overslaan en composteren van afvalstromen.

Materiaalstromen

Asbest
Beton
Bitumen
Bouw- en sloopafval
Chemisch afval
Duurzame archiefvernietiging
Elektronische apparaten (AEEA)
Gips
Glas
Groen: compostering
Grond
Hout in diverse kwaliteiten
IJzer en metalen
Kalkzandsteen
Kunststoffen
Organisch afval
Papier- en karton
Puin
Restafval
Rubber
Hergebruik (re-use)

Sommige materialen uit sloop- en bouwprojecten kunnen vrijwel direct hergebruikt worden. Denk aan hang- en sluitwerk, sanitair, kranen, houtwerk of kozijnen. Hergebruik is de hoogwaardigste vorm van omgaan met afgedankte materialen.

Recycling

Recycling, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen met als doel deze materialen opnieuw te kunnen gebruiken, is een essentiële schakel in de circulaire economie.

De innovatieve en milieuvriendelijke sorteerinstallaties zorgen dat afvalstromen op een duurzame en verantwoorde manier van elkaar gescheiden worden. We maken daarbij gebruik van de modernste technieken.

Groter en zwaarder afval zoals bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval wordt eerst verkleind en vervolgens gescheiden door middel van handmatige en mechanische sortering.

De uit de afvalstromen gesorteerde materialen kunnen vervolgens worden verwerkt tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen.

Het deel van de materialen dat niet in een individuele vorm uit de afvalstroom herwonnen kan worden wordt in moderne verbrandingsinstallaties omgezet in duurzame warmte (o.a. voor stadsverwarming) en elektriciteit. Zo krijgt 100% van het aangeleverde afval een nuttige en duurzame toepassing.

Certificaten

Kwaliteit en veiligheid staan bij Visser ATR voorop. Wij hechten veel belang aan het handelen in overeenstemming met alle geldende wetgeving en regels onder andere op het gebied van veiligheid en milieu. Om zowel in- als extern te waarborgen dat onze producten, diensten en managementsystemen aan de relevante eisen qua kwaliteit en veiligheid voldoen worden we regelmatig door onafhankelijke instellingen getoetst.

Bekijk hier onze certificaten

Direct contact

Meer informatie over recycling?

Stuur ons online een bericht of bel 0517 - 418 552

Container huren Direct contact