Puinrecycling

Puin wordt binnen Visser ATR gerecycled tot granulaat. Dit product vormt de grondstof voor vele nieuwe toepassingen, onder andere in de bouw- wegenindustrie. Om puinafval goed te kunnen recyclen, moet het puin schoon aangeleverd worden. Dit betekent dat de aanvoer geen andere afvalstoffen mag bevatten.

Vervuild puinafval

Puinafval kan op verschillende manier vervuild zijn. Denk daarbij aan de inmenging van zand of grond, maar ook aan asbest of asbestgelijkende stoffen of gipsproducten. Ook puin wat van schoorstenen afkomstig is en aangetast is door roet, wordt door Visser ATR gerekend tot vervuild puin. Deze producten komen niet in aanmerking voor recycling.

Duurzame toepassing van puin

Het schone puin wordt door Visser ATR gebroken en hergebruikt als granulaat. Veel van onze gerecyclede granulaatproducten gaan naar grote verwerkers die deze stoffen opnieuw gebruiken om producten te maken. Maar ook u kunt onze gecertificeerde gerecyclede producten bij ons afnemen, van kleine tot grote hoeveelheden.

Granulaten als resultaat

Wij bieden u de keuze uit de volgende granulaatproducten.