Sponsorbeleid

Visser ATR krijgt wekelijks vele verzoeken voor sponsoring. Onder sponsoring verstaat Visser ATR het aangaan van een zakelijke overeenkomst die voor beide partijen profijt oplevert. Door het sponsorbeleid door te nemen kunt u zelf al enigszins een inschatting maken of uw sponsoraanvraag en aangeboden wederdienst aanmerking komt voor sponsoring.

Wanneer neemt Visser ATR een sponsoraanvraag in overweging?

 • het vergroten/verbeteren van haar naamsbekendheid en imago binnen haar werkgebied 
 • het bereiken van specifieke (nieuwe) doelgroepen
 • het ondersteunen van de taakvelden van Visser ATR 
 • het onderhouden van het relatienetwerk 
 • het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Omdat het sponsorbudget gelimiteerd is stelt Visser ATR eisen aan te sponsoren projecten. Visser ATR sponsort bij voorkeur de jeugd en dan met name langer durende sponsoring.

Wanneer sponsort Visser ATR niet?

 • sponsoraanvragers/projecten die financieel, politiek of religieus ter discussie staan 
 • individuen / individuele sporten-hobby’s 
 • feesten 
 • projecten die het milieu belasten 
 • gevaarlijke sporten 
 • andere dan bovengenoemde, maar naar het oordeel van Visser ATR niet in aanmerking komende projecten

Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld op bovengenoemde criteria. Er wordt naar gestreefd binnen drie weken antwoord te geven op een sponsorverzoek. Visser ATR beslist autonoom over het wel of niet sponsoren en ook over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over de redenen van afwijzing is geen discussie mogelijk.

Sponsorverzoeken kunt u indienen d.m.v. het aanvraagformulier Sponsoring.