Geschiedenis

In 1954 begon Jan Visser met de handel in lompen en metalen. Zijn startkapitaal bedroeg toen een rijksdaalder en als vervoermiddel had hij een transportfiets. Door de jaren heen kreeg hij steeds meer klanten en werd de fiets ingeruild voor een kleine vrachtauto.

In de jaren '70  kwamen er twee zonen in de zaak, de omzet nam toe en de naam Jan Visser werd een begrip in Harlingen en omstreken. Tot en met de jaren '80 hield de firma Visser zich voornamelijk bezig met de inzameling van oud-papier en metalen.

Verhuur van afvalcontainers

Dit veranderde drastisch toen men afvalcontainers begon te verhuren. Het bedrijf ging zich nog meer specialiseren in het sorteren en recyclen van afvalstoffen. Inmiddels waren twee schoonzoons toegetreden, waardoor het karakter van familiebedrijf werd versterkt.

Door inventiviteit, klantgericht te denken en op tijd te investeren, groeide de klantenkring en omzet jaarlijks. In 1995 trok Jan Visser, de grondlegger van ons bedrijf, zich terug om plaats te maken voor de jonge garde. De sorteerinrichting aan de Oude Trekweg werd te klein, dus werd er op het industrieterrein Oostpoort een geheel nieuwe sorteerhal gebouwd die in 1999 in gebruik werd genomen 

Afval sorteren, verwerken en recyclen

Ook het bedrijfspand aan de Hermesweg waar het oud papier, oud ijzer en de metalen werden verwerkt en van waaruit de containerplanning werd gedaan, groeide uit zijn jasje. Daarom werd in 2001 naast het al bestaande pand op het industrieterrein de Oostpoort een 2e pand gebouwd.

Het wagenpark bestaat nu uit 12 eenheden die u in de gehele provincie Friesland kunt tegenkomen. Voorts beschikt ons bedrijf over diverse moderne hulpmiddelen zoals heftrucks, kranen, shovels, een balenpersinstallatie, shredder en een sorteerinrichting voor de verwerking van bouw- en sloopafval.

Klaar voor de toekomst

Waar Jan Visser in 1954 begon als eenmansbedrijf met een degelijke uitstraling, staan heden ten dage meer dan 30 medewerkers garant voor een efficiënte en doelmatige afvalverwerking.

Visser ATR is klaar voor de toekomst!