Locatie Alkmaar

Visser ATR (onderdeel van GP Groot) heeft meerdere afvalverwerkingslocaties waar afval wordt gerecycled. Hieronder treft u de gegevens aan van de locatie in Alkmaar.

Locatie Alkmaar

Boekelerdijk 13a -- 1812 LV Alkmaar -- T 088 - 472 00 00

Openingstijden

  • De locatie is geopend op maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot 16.30 uur. 
  • De stortplaats is open tussen 07.00 uur tot 16.00 uur. 
  • Asbest mag alleen gestort worden tussen 08.00 uur en 15.00 uur. 
  • Elke eerste zaterdag van de maand is de locatie geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
  • Zondagen en algemeen erkende feestdagen is de locatie gesloten.