Restafval

Onder de noemer restafval vallen verschillende soorten afval die particulieren, bedrijven, overheden en andere organisaties produceren. Doordat dit afvaltype erg divers is, is het tegelijkertijd de meest voorkomende afvalstroom in  ons land.

Recycling van restafval

In restafval zitten vele producten die geschikt zijn voor hergebruik. Dit afval wordt door ons na inname apart gesorteerd op nog te gebruiken grondstoffen voor recycling. Daarbij scheidt Visser ATR het restafval in verpakkingsafval afkomstig van bedrijven en kantoren en groenafval uit kantines, horeca en kantoren.

Inzamelen van restafval

Voor het inzamelen van restafval gebruikt Visser ATR onderstaande containers:

  • afzetcontainer
  • perscontainer
  • ondergrondse container
  • rolcontainer