Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is de overkoepelende naam voor afval dat ontstaat bij kleine en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en sloopprojecten. Daarbij kunt u denken aan puin, hout, kunststoffen, metalen, maar ook aan asbest en klein gevaarlijk afval. In veel gevallen is bouw- en sloopafval goed te hergebruiken in de vorm van recycling.

Recycling van bouw- en sloopafval

Meer dan de helft van het bouw- en sloopafval wordt door Visser ATR verwerkt tot bruikbare grondstof voor een nieuw product. Vandaar dat het erg belangrijk is dat u het afval al op de bouwplaats sorteert. Dat scheelt ons niet alleen in sorteringswerk, maar bespaart u bovendien in kosten van verwerking en lediging.

Inzamelen van bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval wordt door Visser ATR met de volgende containersoort ingezameld:

  • afzetcontainer