Afgewerkte olie

Eén van de werkzaamheden die om meer aandacht vraagt, is het inzamelen van afgewerkte olie. Visser ATR uit Harlingen beschikt over geavanceerd materieel om olie en oliehoudende afvalstromen snel en veilig af te voeren. Daarbij letten we niet alleen op de strenge milieuwet- en regelgeving, maar hebben we ook oog voor uw portemonnee.

Inzamelen van afgewerkte olie

Afgewerkte olie en oliehoudende afvalstromen worden door Visser ATR ingezameld via:

  • dopvaten
  • bulktank