AEEA (Afgedankt Elektrische en Elektronische Apparaten)

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. AEEA is dus alle elektrische en elektronische apparatuur die door een huishouden of in een bedrijf wordt afgedankt.

 Per 1 juli 2015 mogen alleen nog WEEELABEX gecertificeerde bedrijven AEEA verwerken. Visser ATR is niet WEEELABEX gecertificeerd en is niet voornemend dit op korte termijn te gaan doen. 

  • AEEA mag niet meer als gewoon schroot behandeld worden en moet heel en identificeerbaar blijven.
  • AEEA bevat onderdelen die schadelijk zijn voor het milieu. Daarom valt AEEA onder gevaarlijk afval. AEEA moet verplicht gedemonteerd worden door vergunde verwerkers. De verschillende afvalstromen die na demontage ontstaan moeten verder gerecycleerd worden.
  • Particulieren kunnen AEEA kosteloos inleveren bij een gemeentelijk milieustraat in hun gemeente. Bedrijven kunnen tegen betaling AEEA laten afhalen door Visser ATR

 Wat valt onder AEEA:

 bijna alle elektrische en elektronische goederen. Van strijkijzer tot wasmachine, van PC tot rookmelder, van TV tot magnetron, van CV installatie tot koelkast. Zit er een stekker aan of een batterij/accu in dan betreft het AEEA. De weegbrugmedewerker beschikt over een volledige AEEA lijst,