Metaalrecycling

Naast inzameling en sortering worden metalen binnen Visser ATR ook bewerkt voor recycling. Dit houdt in dat we de metalen op kwaliteit sorteren en eventueel korter maken zodat het gereed is voor de smeltoven. De metalen worden vervolgens als grondstof aangeboden aan een verwerkingslocatie die zich heeft gespecialiseerd in het omsmelten van metalen.

Visser ATR verzamelt, sorteert en bewerkt de volgende metalen:

  • oud ijzer
  • roodkoper
  • geelkoper
  • bronskoper
  • aluminium
  • roestvrijstaal
  • lood
  • zink
  • plastic kabels

Recycling van oud ijzer

Het sorteren van oud ijzer vindt plaats door middel van een kraan met een grijper. Bij oud ijzer is geen sprake van verschillende soorten maar van diverse kwaliteiten oud ijzer. Voor alle ijzer producten geldt dat ze magnetisch zijn. De producten gaan door een grote shredder, waarna met magneetbanden en wind shifting de verschillende materialen worden gescheiden. Na sortering wordt de grondstof net als bij de metalen aangeboden aan een verwerkingslocatie.