Afvalinzameling door Visser ATR
Duurzaam inkopen

Afval verwerken heeft CO2 uitstoot tot gevolg en daarmee een negatief effect op de klimaatverandering. Daarnaast kan een onzorgvuldige verwerking van afvalstoffen leiden tot het verlies van waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Visser ATR heeft zich tot doel gesteld om het klimaat- en milieueffect van afvalinzameling en -verwerking tot een minimum te beperken. En zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen door recycling te herwinnen en daardoor te behouden.

Visser ATR streeft ernaar haar klanten te helpen steeds minder afval te produceren. We adviseren onze klanten graag over afvalpreventie en het optimaal scheiden van afval. Afvalinzameling en -advies van Visser ATR is duurzaam inkopen, levert een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en draagt bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen.

Minimaliseer de hoeveelheid restafval

De kosten voor het inzamelen en afvoeren van afval zijn met name afhankelijk van het volume dat moet worden afgevoerd. Afvalpreventie richt zich op het voorkomen en/of beperken van het ontstaan van afvalstoffen. Afvalpreventie kan kwantitatief zijn door de hoeveelheid kilo’s afval te beperken, maar kan ook kwalitatief zijn door de milieubelasting van een afvalstof te verminderen. Voorkomen is beter dan genezen, afvalpreventie is duurzamer dan afvalscheiding.

Minder afval betekent minder afvalkosten en het belangrijkst: minder milieuvervuiling.

Ook besparen op afvalkosten?

of bel de klantenservice 0517- 418 552

Stuur ons online een bericht of bel 0517 - 418 552

Container huren Direct contact