Papier / karton

Papier- en kartonafval komt met name vrij in de grafische sector. Daarbij kunt u denken aan drukkerijen, boekbinderijen en drukwerkverspreiders. Papier en karton vormen samen een uitermate geschikte grondstof voor recycling. Vandaar dat Visser ATR deze afvalsoort bij voorkeur gescheiden inzamelt.

Recycling van papier en karton

Oud papier kan ongeveer zeven keer worden hergebruikt. Visser ATR is gecertificeerd in het recyclen van oud papier en karton. We hebben ons aangesloten bij Stichting Papierrecycling Nederland en we zijn bovendien lid van de Federatie Nederlandse Oud papier Industrie (FNOI).

Inzamelen van papier en karton

Visser ATR gebruikt de volgende middelen voor het inzamelen van papier en karton.

  • afzetcontainer
  • perscontainer
  • rolcontainer