Groenafval / GFT

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is van oudsher een afvalsoort die zich uitstekend leent voor recycling in de vorm van compostering. GFT afval ontstaat bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar of particulier groen. Naast particulieren zijn ook gemeenten vaste klant bij Visser ATR voor het inzamelen van hun GFT afval.

Recycling van GFT afval

Hergebruik van GFT afval vindt meestal plaats in de vorm van compostering. Door de inwerking van micro-organismen ontstaat er een vruchtbare grondstof die gebruikt kan worden als voedingsstof voor uw tuin. Ook vergisting is een nuttige toepassing van GFT afval. In dat geval wordt er biogas opgewekt uit de organische massa.

Inzamelen van GFT afval

Groente-, fruit- en tuinafval wordt door Visser ATR ingezameld met de volgende containersoorten:

  • afzetcontainer
  • perscontainer
  • rolcontainer