Aanpassing stortbelasting in 2014

Nieuwsbericht - 04 november 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën stelt de Tweede Kamer voor de stortbelasting niet op 1 oktober 2014 maar op 1 april 2014 te effectueren. Het tarief van de stortbelasting kan daardoor worden verlaagd van 51 euro naar 17 euro per ton, waarmee de in het herfstakkoord afgesproken opbrengst van 25 miljoen euro in 2014 is gegarandeerd. Hij hoopt hiermee eventuele negatieve effecten van de maatregel te beperken. Voor de jaren daarna wil Weekers met sector, staatssecretaris Mansveld en VNG in overleg over de uitwerking van de afvalstoffenbelasting. "Ik wil met name bekijken of deze belasting zodanig vorm kan krijgen dat de herinvoering leidt tot vergroening, zonder dat niet-beoogde neveneffecten optreden en dat deze breed gedragen wordt door alle partijen", aldus Weekers.

Weekers reageert hiermee op de zorgen vanuit sector en Tweede Kamer over weglekken van te storten afval naar het buitenland om de kosten te beperken. In de oplossing van Weekers kan de Vereniging Afvalbedrijven (VA) zich vinden. Met een tarief van 17 euro komt voor de meeste afvalstromen de belastingdruk op het niveau van de situatie met het verlaagde storttarief, dat tot de afschaffing op 1 januari 2012 bestond. De VA hoopt de komende maanden in overleg met de overheid en andere brancheorganisaties te komen tot maatregelen die daadwerkelijk leiden tot vergroening. Maatregelen die realistisch en uitvoerbaar zijn, en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de Europese markt niet schaden. Een belasting op het storten van niet-recyclebaar en niet-brandbaar afval hoort daar wat de VA betreft uitdrukkelijk niet bij.

Vandaag spreekt Weekers met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2014. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Kamer instemt met het vervroegd invoeren van een lagere stortbelasting voor 2014.